အျခားသတင္းမ်ား

ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတကၠသိုလ္ အေျခခံစစ္ပညာသင္တန္း စက္ပစ္ကြင္းပစ္ခတ္မႈ လက္ေတြ႕ေလ့က်င့္

by Thinmbadm1n / Mar 25, 2015 / comments

စစ္ကုိင္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၅ရက္

ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတကၠသိုလ္ အေျခခံစစ္ပညာသင္တန္းဖြင့္

by Thinmbadm1n / Mar 04, 2015 / comments

စစ္ကိုင္း ၂၀၁၅ခုႏွစ္ မတ္လ ၄ရက္

အမ်ိဳးသမီးအိမ္တြင္းမွႈသက္ေမြး စက္ခ်ဳပ္သင္တန္းဖြင့္

by Thinmbadm1n / Aug 28, 2014 / comments

ၿမိတ္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၈ရက္

ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတကၠသုိလ္(စစ္ကုိင္း) မွ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေနရပ္ျပန္မည့္ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူမ်ားကုိ ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Aug 25, 2014 / comments

စစ္ကုိင္း၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ႀသဂုတ္ လ၂၅ ရက္

     စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီး စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳုးေရးတကၠသိုလ္ (စစ္ကုိင္း)မွ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ဦးစုိးတင့္က ပညာသင္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ၿပီးေျမာက္၍ေနရပ္ျပန္ၾကမည့္ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူမ်ားကို ႀသဂုတ္၂၄ရက္ နံနက္ ၉နာရီက အဆိုပါ တကၠသုိလ္ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ခန္းမ၌ေတြ႕ဆုံအမွာစကားေျပာၾကားသည္။

ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန ႏွင့္ Bridge Aisa Japan (BAJ) တို႕ပူးေပါင္း၍ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕၌ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ နယ္စပ္ေဒသတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စက္မႈလက္မႈပညာသင္တန္းေက်ာင္း (ဘားအံ) ေဆာက္လုပ္ေရးနည္းပညာသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၁) ဆင္းပြဲ

by Thinmbadm1n / Jun 28, 2014 / comments

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၈ရက္ ေနျပည္ေတာ္

  နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ Bridge Aisa Japan (BAJ) တို႕ပူးေပါင္း၍ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕၌ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ နယ္စပ္ေဒသတုိင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စက္မႈလက္မႈပညာသင္တန္းေက်ာင္း (ဘားအံ)တြင္ေဆာက္လုပ္ေရးနည္းပညာသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၁) သင္တန္းဆင္းပြဲအား (၂၈-၆-၂၀၁၄) ရက္ေန႕ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီ အခ်ိန္တြင္ ဘားအံၿမိဳ႕ စက္မႈဇုံႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီရုံးခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန ကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိ နယ္စပ္ေဒသတိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသင္တန္းေက်ာင္း( ထန္တလန္) ရွိ ေက်ာင္းသားမ်ား ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈသင္တန္းမွ ဆုမ်ားရရွိမႈ

by Thinmbadm1n / Jun 25, 2014 / comments

ေနျပည္ေတာ္

နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕

by Thinmbadm1n / Jun 20, 2014 / comments

   ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံမ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္ရရွိလိုသူမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္စက္ခ်ဳပ္ဆုိင္ ဖြင့္လွစ္လုုပ္ကုိင္လုိသူမ်ားအတြက္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်ုင့္ေရးဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ရွိေအာက္ပါေက်ာင္းမ်ားတြင္ေခတ္မီေမာ္တာအထည္ခ်ဳပ္စက္မ်ားႏွင့္ စာေတြ႕လက္ေတြ႕ (၃)လသင္ယူၿပီးေနာက္ အထည္ခ်ဳပ္ စက္ရုံမ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္ရရွိသည္အထိ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ သင္တန္းကာလအတြင္း သင္တန္းသူမ်ား

နယ္စပ္ေဒသ တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသင္တန္းေက်ာင္း (နမ့္ဆန္) ဖြင့္၊ သင္တန္းသားမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္စရိတ္ျဖင့္ ပညာသင္ၾကားေပးလ်က္ရွိ

by Thinmbadm1n / Jun 19, 2014 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၁၉၊ ၂၀၁၄

ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္ အေျခခံအိမ္တြင္းမႈ သင္တန္းဆင္းပြဲက်င္းပ

by Thinmbadm1n / May 16, 2014 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၁၆ ရက္၊ ၂၀၁၄
   ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္ စိမ္းစားပင္ေက်းရြာႏွင့္ ရွားေစးဖိုေက်းရြာ အေျခခံ အိမ္တြင္းမႈ သင္တန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီတြင္ စိမ္းစားပင္ေက်းရြာ ေအာင္ေျမဘံု ရတနာေက်ာင္းတုိက္၌ က်င္းပသည္။

အဆင့္ျမင့္ အရာရွိမ်ား စြမ္းရည္တိုးျမႇင့္‌ေရး သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁) ဖြင့္လွစ္ျခင္း

by Thinmbadm1n / Apr 22, 2014 / comments

၁။   ျပည္‌ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံ‌ေတာ္ အစိုးရမွ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ျပည္သူမွ ေရြးခ်ယ္ တင္‌ေျမႇာက္သည့္ အစိုးရတစ္ရပ္‌ေနျဖင့္ စတင္‌ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔‌ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္ကာလမွစ၍ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွု မ်ားကို အဆင့္ဆင့္ ျပဳျပင္‌ေျပာင္းလဲ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ နိုင္ငံ‌ေရး ျပဳျပင္‌ေျပာင္းလဲမွု (Political Reform)၊ လူ႔မွုစီးပြား‌ေရး ဘဝ ျပဳျပင္‌ေျပာင္းလဲမွု (Socio economic Reform)၊ အုပ္ခ်ဳပ္ကြပ္ကဲျခင္း ေျပာင္းလဲမွု (Administrative Mechanism Reform) ကို‌ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး လာမည့္ကာလမ