ေဖာ္ျပၿပီးသတင္းမ်ား

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သန္းထြဋ္ ထိုင္းနိုင္ငံ တရားေရးဝန္ႀကီး၏ အႀကံေပးႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုအဖြဲ႕႐ုံး (ONCB) အႀကံေပး Mr. Permpong Chaovalit ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား လက္ခံေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Sep 29, 2016 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၉) ရက္

                 နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္အား ထိုင္းနိုင္ငံ တရားေရး ဝန္ႀကီး၏ အႀကံေပးႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုအဖြဲ႕႐ုံး (ONCB) အႀကံေပး Mr . Permpong Chaovalit  ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ယေန႔ေန႔လည္ (၂) နာရီအခ်ိန္တြင္ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန ဧည့္ခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတကၠသိုလ္ (စစ္ကိုင္း) မူလတန္းဆရာအတတ္သင္ သုံးနွစ္သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၄၅) သင္တန္းဆင္း

by Thinmbadm1n / Sep 23, 2016 / comments

ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာလ ၂၃ရက္

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္သည္ စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္ နံနက္ ၉နာရီက ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး တကၠသိုလ္ (စစ္ကိုင္း) ၌ က်င္းပသည့္ မူလတန္းဆရာ အတတ္သင္ သုံးနွစ္သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၄၅) သင္တန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္သည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ခြင့္ျပဳလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တင္ဒါေအာင္ျမင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ေတြ႕ဆုံမွာၾကား

by Thinmbadm1n / Sep 22, 2016 / comments

ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာလ   ၂၂ ရက္

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္ သည္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီဌာန၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ခြင့္ျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တင္ဒါ ေအာင္ျမင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ယေန႔ နံနက္ (၁၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္မ၌ ေတြ႕ဆုံပါသည္။

ကုလသမဂၢ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအစီအစဥ္ (UNDP) ၏ ႏုိင္ငံဆုိင္ရာအစီအစဥ္ (၂၀၁၃-၂၀၁၇) ေအာက္ရွိ မ႑ိဳင္-၁၊ ရလဒ္-၅ ျဖစ္သည့္ လူမႈအသိုက္အ၀န္းအတြင္း သဟဇာတျဖစ္ေစရန္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား ပ့ံပိုးကူညီျခင္းလုပ္ငန္း စီမံခ်က္ဆုိင္ရာ Output Board အစည္းအေ၀းက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Sep 20, 2016 / comments

     ကုလသမဂၢ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအစီအစဥ္ (UNDP) ၏ ႏုိင္ငံဆုိင္ရာအစီအစဥ္ (၂၀၁၃-၂၀၁၇) ေအာက္ရွိ မ႑ိဳင္-၁၊ ရလဒ္-၅ ျဖစ္သည့္ လူမႈအသိုက္အ၀န္းအတြင္း သဟဇာတျဖစ္ေစရန္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား ပ့ံပိုးကူညီျခင္းလုပ္ငန္း စီမံခ်က္ဆုိင္ရာ Output Board အစည္းအေ၀းအား (၂၀-၉-၂၀၁၆) ရက္ေန႔တြင္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖြံ႕ၿဖဳိးေရးတကၠသိုလ္ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု

by Thinmbadm1n / Sep 15, 2016 / comments

ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၁၄

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္သည္ ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားဖြံ႕ၿဖဳိးေရးတကၠသိုလ္ မူလတန္းဆရာအတတ္သင္ (၃) ႏွစ္သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၄၅) မွ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူမ်ားအား ယေန႔ နံနက္ (၉) နာရီခြဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အိမ္ေတာ္ ငုေရႊခန္းမ၌ ေတြ႕ဆံု၍ ၾသ၀ါဒအမွာစကား ေျပာၾကားသည္။

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမွ ႀကီးမွူး၍ ေခတ္မီေမာ္တာအထည္ခ်ဳပ္စက္ သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁၄) သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနား က်င္းပျပဳလုပ္

by Thinmbadm1n / Sep 12, 2016 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္
နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနမွ ႀကီးမွူး၍ နယ္စပ္ေဒသ ေက်းလက္ေန တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစရန္အတြက္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးခဲ့သည့္ ေခတ္မီေမာ္တာအထည္ခ်ဳပ္စက္ သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁၄) သင္တန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနားအား ယေန႔နံနက္(၀၉:၀၀)နာရီ အခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး၊ ဗဟိုေလ့က်င့္ေရး ေက်ာင္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ တက္ေရာက္၍ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ဗီယက္နမ္ ဆိုရွယ္လစ္သမၼတႏိုင္ငံ လူမ်ဳိးစုေရးရာေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေဆာင္ေသာ ခ်စ္ၾကည္ေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ေရာက္ရွိေလ့လာ

by Thinmbadm1n / Sep 06, 2016 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္

          နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ဗီယက္နမ္ ဆိုရွယ္လစ္သမၼတႏိုင္ငံ လူမ်ဳိးစုေရးရာေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး H.E. Mr. Dinh Que Hai ဦးေဆာင္ေသာ ခ်စ္ၾကည္ေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ေလဆိပ္ သို႔ေရာက္ရွိလာရာ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ႀကိဳဆိုခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ရဲေအာင္အား ဗီယက္နမ္ဆိုရွယ္လစ္ သမၼတႏိုင္ငံ တုိင္းရင္းသား ေရးရာေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး H.E. Mr. Dinh Que Hai ဦးေဆာင္ေသာ ခ်စ္ၾကည္ေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔လာေရာက္ေတြ႔ဆံု

by Thinmbadm1n / Sep 06, 2016 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္

          နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ဗီယက္နမ္ ဆိုရွယ္လစ္သမၼတႏိုင္ငံ တုိင္းရင္းသားေရးရာေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး H.E. Mr. Dinh Que Hai ဦးေဆာင္ေသာ ခ်စ္ၾကည္ေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ယေန႔နံနက္ (၁၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။

နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနရွိ ၀န္ထမ္းမ်ားအား အဂၤလိပ္စာ သင္တန္းဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်

by Thinmbadm1n / Sep 05, 2016 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္

          နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္၏ လမ္းညႊန္ ခ်က္ျဖင့္ နယူးဇီလန္ႏုိင္ငံတြင္ English Language Training for Officials သင္တန္း တက္ေရာက္ ခဲ့သည့္ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးမွ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနရွိ ၀န္ထမ္းမ်ားအား အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ျပန္လည္သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း သင္တန္းအား ယေန႔နံနက္ (၉း၃၀) အခ်ိန္တြင္ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရး ဦးစီးဌာန သင္တန္းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။