ေဖာ္ျပၿပီးသတင္းမ်ား

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းနိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Jan 31, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္

        နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းနိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E. Dr. Nikolay Listopadov သည္ ယေန႔ေန႔လည္ (၁၂) နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ဆြစ္ဇာလန္နိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Jan 30, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၃၀ ရက္

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ဆြစ္ဇာလန္နိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Paw R.Seger သည္ ယေန႔ေန႔လည္ (၂) နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္

by Thinmbadm1n / Jan 24, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၄ ရက္၊

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန၊ မိတၳီလာခရိုင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသီဟေဇာ္သည္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားလုိက္ပါလ်က္ (၂၃-၁-၂၀၁၇) ရက္ေန႔တြင္ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ကြင္းဆင္းၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲပါသည္။

နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနက ေမာင္ေတာေဒသရွိ ေဒသခံတုိင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ သြားႏိုင္ေရးအတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ (၁) စီး ေထာက္ပ့ံေပးအပ္

by Thinmbadm1n / Jan 24, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၄ ရက္၊

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနက ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသရွိ ေဒသခံတုိင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ သြားလာႏုိင္ေရးအတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ (၁) စီးအား ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရမွတစ္ဆင့္ ေထာက္ပ့ံေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနားအား ယေန႔မြန္းလြဲ (၃) နာရီအခ်ိန္က ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ႀကီးၾကပ္ေရး႐ုံး (စစ္ေတြ) ၌ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ခြင့္ျပဳလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ လ်ာထားလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းညႇိႏွိုင္း အစည္းအေဝးက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Jan 22, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၃ ရက္၊

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႀကီးၾကပ္ေရး႐ုံး (စစ္ေတြ) ၌ (၂၁-၁-၂၀၁၇) ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ခြင့္ျပဳလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ လ်ာထားလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝးအား က်င္းပျပဳလုပ္သည္။

နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးရဲနိုင္သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း) ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္မ်ားသို႔ ကြင္းဆင္းၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

by Thinmbadm1n / Jan 19, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီ ၁၉ ရက္

       နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးရဲနိုင္သည္ (၁၁-၁-၂၀၁၇) ရက္ေန႔မွ (၁၇-၁-၂၀၁၇) ရက္ေန႔အထိ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း) ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္မ်ားသို႔ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ကြင္းဆင္းၾကည့္ရႈစစ္ေဆး ခဲ့ပါသည္။

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနက ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ရွိ တိုက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူမ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမွု ရိကၡာမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးအပ္

by Thinmbadm1n / Jan 18, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္  

       နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနက ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ရွိ တိုက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူမ်ား အတြက္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈရိကၡာမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားအား ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲ (၃) နာရီအခ်ိန္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး (ေတာင္ႀကီး) ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ရွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္၊ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးကိုယ္စား အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးရဲနိုင္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ သံတြဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ နယ္စပ္ေဒသဖြံ့ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ကြင္းဆင္းၾကည့္ရွုစစ္ေဆး

by Thinmbadm1n / Jan 15, 2017 / comments

 

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ သံတြဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ နယ္စပ္ေဒသဖြံ့ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ကြင္းဆင္းၾကည့္ရွုစစ္ေဆး

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္၊

နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစန္းေဝ GERT မွ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာၿဖိဳးမင္းေဆြႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Jan 13, 2017 / comments

     နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစန္းေဝအား နည္းပညာသုေတသနဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းဖလွယ္ေရးအဖြဲ႕ (GERT) မွ ဌာေန ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာၿဖိဳးမင္းေဆြသည္ ယေန႔နံနက္ (၁၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လာေရာက္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္မွ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Jan 12, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္

        နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္အား ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္ (WFP) မွ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္    Mr. Domenico Scalpelli သည္ ယေန႔ေန႔လည္ (၂) နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမ၌ လာေရာက္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနက လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးအပ္

by Thinmbadm1n / Jan 10, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနက ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ (ေျမာက္ပိုင္း) ရွိ ႏွစ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း မိသားစုမ်ားအား လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထာမႈ အကူအညီ ရိကၡာမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနားအား ယေန႔ေန႔လည္ (၁) နာရီအခ်ိန္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ လုံျခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးထိန္လင္းႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနတြင္ မီးေဘးလုံျခဳံေရးအတြက္ မီးသတ္ဦးစီးဌာနမွ လာေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္း ႏွင့္ လက္ေတြ႕သ႐ုပ္ျပသျခင္း အခမ္းအနားက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Jan 09, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ မီးသတ္ဦးစီးဌာနမွ မီးေဘးလုံျခဳံေရး အတြက္ စစ္ေဆးအၾကဳံျပဳျခင္းႏွင့္ ေဟာေျပာပို႔ခ် ေလ့က်င့္ေပးျခင္း အခမ္းအနားကို (၉-၁-၂၀၁၇) ရက္ေန႔ (၁၃:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ လုပ္ငန္းညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝး (၁/၂၀၁၇) က်င္းပ

by Thinmbadm1n / Jan 06, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၆