ေဖာ္ျပၿပီးသတင္းမ်ား

နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယအႀကိမ္ သက္ႀကီးပူေဇာ္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Apr 27, 2017 / comments

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ႏွင့္ ဇနီး ေဒၚခိုင္ေမၾကဴတို႔အား အမွဴးထား၍ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ထမ္းမိသားစုမ်ား၏ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန သက္ႀကီးပူေဇာ္ပြဲ အခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ (၈:၃၀) နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႐ုံးအမွတ္ (၄၂) စုေပါင္းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အခမ္းအနား သို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္ႏွင့္ဇနီး၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္ ႏွင့္ဇနီး၊ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ႏွင့္ဇနီး၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ဇနီး ႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။

GIS နည္းပညာအသုံးျပဳမႈ ရွင္းလင္း

by Thinmbadm1n / Apr 26, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီလ ၂၆ရက္             

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ကုလသမဂၢလူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ညႇိႏိႈင္းေရး႐ုံး (OCHA) ၏ OCHA Donor Support Group (ODSG) အဖြဲ႕ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Apr 24, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီလ ၂၄ ရက္

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ညႇိႏိႈင္းေရး႐ုံး (OCHA) ၏ OCHA Donor Support Group (ODSG) အဖြဲ႕သည္ ယေန႔ေန႔လည္ (၁) နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ ခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ဒိန္းမတ္နိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Apr 19, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီလ ၁၉ ရက္

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ဒိန္းမတ္နိုင္ငံသံ႐ုံးမွ သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Peter Lysholt Hansen သည္ ယေန႔ ေန႔လည္ (၁၅:၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ ပါသည္။

ဒုတိယဝန္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္ ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္း လမ္း/တံတားဖြင့္ပြဲမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္

by Thinmbadm1n / Apr 11, 2017 / comments

ဒုတိယဝန္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္ ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္း လမ္း/တံတားဖြင့္ပြဲမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္

ေနျပည္ေတာ္ ဧၿပီလ ၁၁ ရက္

နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲႏိုင္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား ေတြ႔ဆံုဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Apr 07, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီလ ၇ ရက္            

            နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲႏိုင္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား ေတြ႔ဆံုဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲကို ယေန႔ ေန႔လည္ (၃) နာရီ အခ်ိန္တြင္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ စုေပါင္းအစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ဆိုလာစနစ္ျဖင့္ ေသာက္သုံးေရရရွိေရးလုပ္ငန္း လႊဲေျပာင္းေပးအပ္

by Thinmbadm1n / Apr 07, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၇ရက္             

ႏိုင္ငံျခားေရး၊ နယ္စပ္ေရးရာ၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနတို႔၏ တစ္ႏွစ္တာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Apr 07, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ဧၿပီ ၆

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးရဲႏိုင္က ဝန္ႀကီးဌာနသည္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသေန တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား Global Commission on Drug Policy (GCDP) ဥကၠဌ၊ ဆြစ္ဇာလန္နိုင္ငံ သမၼတေဟာင္း လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Apr 07, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ဧၿပီလ ၇ ရက္

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ဆြစ္ဇာလန္ နိုင္ငံ၊ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕အေျခစိုက္ Global Commission on Drug Policy (GCDP) ဥကၠ႒၊ ဆြစ္ဇာလန္ နိုင္ငံ သမၼတေဟာင္း Ms. Ruth Dreifuss သည္ ယေန႔နံနက္(၁၁) နာရီ အခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္အား အေမရိကန္နိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး လာေရာက္ေတြ႕ဆ

by Thinmbadm1n / Apr 04, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီလ ၄ ရက္

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္အား အေမရိကန္နိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Scot Marciel သည္ ယေန႔နံနက္ (၁၀) နာရီ အခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

၀န္ႀကီးဌာနတြင္း ဝန္ထမ္းေရးရာစီမံခန႔္ခြဲမွုစနစ္ (GPMS) အသုံးျပဳနည္း မြမ္းမံသင္တန္း

by Thinmbadm1n / Apr 03, 2017 / comments

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီး႐ုံးႏွင့္ ဦးစီးဌာနမ်ားရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ဝန္ထမ္းေရးရာ စီမံခန႔္ခြဲမႈစနစ္ (GPMS) ျဖင့္ Data အခ်က္အလက္မ်ား ျပဳစုေရးသြင္းနိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းနိုင္ရန္အတြက္ (Government Personnel Management System–GPMS) အသုံးျပဳနည္း မြမ္းမံသင္တန္းအား နိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ ႏွင့္အညီ ယေန႔နံနက္ (၉) နာရီအခ်ိန္တြင္ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန၊ စုေပါင္းအစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။