ေဖာ္ျပၿပီးသတင္းမ်ား

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ထိုင္းနိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / May 23, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမလ ၂၃ ရက္

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ထိုင္းနိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Jukr Boon-Long သည္ ယေန႔နံနက္ (၁၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ဥေရာပသမဂၢမွ Commissioner for Humanitarian Aid and Crisis Management ျဖစ္သူ H.E. Mr. Christos Stylianides ႏွင့္အဖြဲ႕ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / May 12, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမလ ၁၂ ရက္

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ဥေရာပသမဂၢမွ Commissioner for Humanitarian Aid and Crisis Management ျဖစ္သူ H.E. Mr. Christos Stylianides ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ယေန႔နံနက္ (၁၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမွ ေသာက္သုံးေရ လွဴဒါန္းမႈျပဳလုပ္

by Thinmbadm1n / May 08, 2017 / comments

နယ္စပ္ေရးရဝန္ႀကီးဌာနမွ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမအတြင္း ေႏြရာသီေရရွားပါးသည့္ ေက်းရြာမ်ားသို႔ ဂါလံ(၂၀၀၀) ဆံ့ေရသယ္ယာဥ္ျဖင့္ ေရလွဴဒါန္းလ်က္ရွိရာ ၅-၅-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေႏြရာသီေရရွားပါးသည့္ ေက်းရြာမ်ားျဖစ္ေသာ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ ဇီးရိုင္းေက်းရြာအား ေရဂါလံ ၂၀၀၀၊ ေတာင္သာေက်းရြာအား ေရဂါလံ ၆၀၀၀၊ ၆-၅-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ပုပၺသိရီၿမိဳ႕နယ္ ဖတ္တဲကုန္းေက်းရြာအား ေရဂါလံ ၂၀၀၀၊ လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာင္းကုန္းေက်းရြာအား ေရဂါလံ ၂၀၀၀၊ ၇-၅-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္ ရြာသစ္ေက်းရြာသို႔ ေရဂါလံ ၂၀၀၀၊ စုစုေပါင္း ေရဂါလံ ၁၄၀၀၀ အား ေရလွဴဒါန္းျဖန႔္ေဝၿပီး မိုးမက်ကာလအထိ ေရရွာ

၂၀၁၆− ၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ရန္ပုံေငြ (၇၈၀)သန္းျဖင့္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ တမူးၿမိဳ႕ ေရေပးေဝေရး လုပ္ငန္းဖြင့္ပြဲက်င္းပ

by Thinmbadm1n / May 06, 2017 / comments

၂၀၁၇၊ ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၆ ရက္

          နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္သည္ ေမ ၄ ရက္ နံနက္ပိုင္းက စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး တမူးၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ရွိကာ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၏ ၂၀၁၆− ၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြက်ပ္သန္းေပါင္း (၇၈၀)ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ တမူးၿမိဳ႕ေပၚ (၄)ရပ္ကြက္ ေရေပးေဝေရးလုပ္ငန္း ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္သည္။