ေဖာ္ျပၿပီးသတင္းမ်ား

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားႏွင္႕ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ စစ္ေတြၿမိဳ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ၾသဝါဒါ စရိယ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအား တည္ၿငိမ္ေရးႏွင္႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာမ်ား ေလွ်ာက္ထား၊ ေမာင္ေတာႏွင္႕ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႔နယ္မ်ားမွ ျပည္သူမ်ားအား သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံအားေပး

by Thinmbadm1n / Aug 18, 2017 / comments

ေမာင္ေတာ ၾသဂုတ္ ၁၄

ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ေရာက္ရွိေနသည့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရ ဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ယေန႔ နံနက္ ၇ နာရီခြဲတြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ မဏိရတနာ ေက်ာင္းတိုက္ သို႔ သြားေရာက္ကာ ႏိုင္ငံေတာ္ ၾသဝါဒါစရိယ ဆရာေတာ္ ႀကီးမ်ား အား ဖူးေျမာ္ၾကည္ညဳိၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေရး၊ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို တင္ျပေလွ်ာက္ထားၾကသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ေမာင္ေတာႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ျပည္သူမ်ားအားေတြ႕ဆုံ ေငြက်ပ္ သိန္း ၄ဝဝဝ ေက်ာ္တန္ဖိုးရွိ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္း၊ လယ္ယာသံုးပစၥည္းမ်ားေပးအပ္

by Thinmbadm1n / Aug 18, 2017 / comments

ေမာင္ေတာ ၾသဂုတ္ ၁၄

ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ေရာက္ရွိေနသည့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ရခိုင္ ျပည္နယ္ အစိုးရဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား သည္ ယေန႔နံနက္ ၇ နာရီခြဲတြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ မဏိရတနာေက်ာင္းတိုက္ သို႔ သြားေရာက္ကာ ႏိုင္ငံေတာ္ ၾသဝါဒါ စရိယ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအား ဖူးေျမာ္ ၾကည္ညိဳၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ ေရး၊ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို တင္ျပ ေလွ်ာက္ထားၾကသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး

by Thinmbadm1n / Aug 13, 2017 / comments

စစ္ေတြ ၾသဂုတ္ ၁၃

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔တို႔သည္ ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တည္ၿငိမ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၾက သည္။

၀န္ထမ္းမ်ား မိမိတာ၀န္ကို စိတ္အားထက္သန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းထက္သန္တက္ၾကြေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာ အသိပညာမွ်ေ၀ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Aug 03, 2017 / comments

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္

နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ထမ္းမ်ား မိမိတာ၀န္ကို စိတ္အားထက္သန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းထက္သန္တက္ၾကြေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာ အသိပညာမွ်ေ၀ေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနားအား (၃-၈-၂၀၁၇) ရက္ေန႔မြန္းလြဲ (၂) နာရီတြင္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန စုေပါင္းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။