ေဖာ္ျပၿပီးသတင္းမ်ား

နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနက အင္ဂ်န္းယန္၊ နမၼတီး၊ တႏုိင္း၊ မံ၀ယ္ ေဒသမ်ားမွ ေခတၱတိမ္းေရွာင္မိသားစုမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားေပးအပ္

by Thinmbadm1n / Apr 28, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ ၂၈                                                                                      

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဆြစ္ဇာလန္သံ႐ုံးမွ သံအမတ္ႀကီး H.E Mr. Paul R.Seger လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Apr 25, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ ၂၅ ရက္

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာဆြစ္ဇာလန္သံ႐ုံးမွ သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Paul R.Seger သည္          ယေန႔ေန႔လည္ (၁၁) နာရီအခ်ိန္တြင္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသည္။

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္ ရြာသစ္ႀကီး-ငါ့တေရာ္ ကတၱရာလမ္းသစ္ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားတက္ေရာက္

by Thinmbadm1n / Apr 10, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ ၁၀ ရက္

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္သည္ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ (၉-၄-၂၀၁၈) ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဖာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ့သည့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရြာသစ္ႀကီး-ငါ့တေရာ္ေက်းရြာသို႔ ဆက္သြယ္သည့္ (၁/၂) မိုင္ ကတၱရာလမ္းသစ္ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈေရးရာ လက္ေထာက္အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Apr 03, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ ၃

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈေရးရာ လက္ေထာက္အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ ေရးဆိုင္ရာ ဒုတိယညႇိနိုင္းေရးမွဴး Ms. Ursula Muller   သည္ ယေန႔နံနက္ (၁၁) နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသည္။