ေဖာ္ျပၿပီးသတင္းမ်ား

ျပည္သူ႔အတြက္ ဒုတိယ (၁) ႏွစ္တာကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္

by Thinmbadm1n / May 13, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၁၁

ျပည္သူ႔အတြက္ ဒုတိယ (၁) ႏွစ္တာကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဌာနတို႔၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ယေန႔မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၌ က်င္းပသည္။

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

by Thinmbadm1n / May 13, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၁၃

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္သည္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ က်ိဳက္ထို၊ ေရး၊ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား သြားေရာက္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမွ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမအတြင္း ေႏြရာသီ ေရရွားပါးသည့္ ေက်းရြာမ်ားသို႔ ေရေပးေဝလွဴဒါန္းျခင္း

by Thinmbadm1n / May 04, 2018 / comments

       နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမွ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမအတြင္း ေႏြရာသီ ေရရွားပါး သည့္ ေက်းရြာမ်ားသို႔ ဂါလန္ (၂၀၀၀) ဆံ့ေရသယ္ယာဥ္ျဖင့္ ေရလွဴဒါန္းလ်က္ရွိရာ ၃၀-၄-၂၀၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္သာေက်းရြာအား ေရဂါလန္ ၄၀၀၀၊ ၂-၅-၂၀၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္ ဖတ္တဲကုန္းေက်းရြာအားေရဂါလန္ ၂၀၀၀၊ ၃-၅-၂၀၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ေဇယ်ာသီရိ ၿမိဳ႕နယ္ စက္ကုန္းေက်းရြာအား ေရဂါလန္ ၂၀၀၀၊ ေခ်ာင္းဖ်ားေက်းရြာအား ေရဂါလန္ ၂၀၀၀၊ ၄-၅-၂၀၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္သာေက်းရြာ အား ေရဂါလန္ ၄၀၀၀၊ စုစုေပါင္း ေရဂါလန္ ၁၄၀၀၀ အား လွဴဒါန္းျဖန႔္ေဝၿပီး မိုးမက်မီကာလအထိေ

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ နယ္စပ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝး (၂/၂၀၁၈) က်င္းပ

by Thinmbadm1n / May 03, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၃ ရက္       

         နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ နယ္စပ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝး (၂/၂၀၁၈) ကို ယေန႔နံနက္ (၁၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန စုေပါင္းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ျပည္နယ္/ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႀကီးၾကပ္ေရး႐ုံးမ်ားမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။