ေဖာ္ျပၿပီးသတင္းမ်ား

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ (၃) ထပ္စာသင္ေဆာင္သစ္ႏွင့္ (၂) ထပ္ေက်ာင္းသူအိပ္ေဆာင္သစ္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔တက္ေရာက္

by Thinmbadm1n / Jun 29, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္  ဇြန္ ၂၉

       နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဒီဂရီေကာလိပ္ (စစ္ကိုင္း)ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတကၠသိုလ္ (စစ္ကိုင္း) ၌ အသစ္တည္ေဆာက္ ၿပီးစီးခဲ့သည့္ (၃) ထပ္ စာသင္ေဆာင္သစ္ႏွင့္ ေက်ာင္းသူ (၂) ထပ္ အိပ္ေဆာင္သစ္ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ယမန္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ အဆိုပါ ဒီဂရီေကာလိပ္ႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ား၌ က်င္းပသည္။

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္ JICA ႐ုံးခ်ဳပ္မွ Senior Adviser ႏွင့္ Deputy Director တို႔အား လက္ခံေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Jun 28, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၂၈

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္သည္ JICA (ဂ်ပန္) ႐ုံးခ်ဳပ္မွ Senior Adviser ျဖစ္သူ Dr. Akira Kamidohzono ႏွင့္ Deputy Director ျဖစ္သူ Mr. Kota SAKAGUCHI တို႔အား (၂၈-၆-၂၀၁၈) ရက္ေန႔နံနက္ (၁၀) နာရီတြင္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံ ေတြ႕ဆုံသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Jun 25, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၂၅

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား အေမရိကန္နိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Scot Marciel သည္ ယေန႔နံနက္ (၁၁) နာရီခြဲတြင္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသည္။

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္အား ထိုင္းနိုင္ငံ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန အေရွ႕အာရွဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ Mr. Pitchayaphant Chamghumidol လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Jun 21, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၂၂

          နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္သည္ ထိုင္းနိုင္ငံ၊ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အေရွ႕အာရွဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ Mr. Pitchayaphant Chamghumidol အား  ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီတြင္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံသည္။

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္ JICA (ရန္ကုန္႐ုံး) မွ Project Formulation Adviser ျဖစ္သူ Mr. Kyota IIZUKA အားလက္ခံေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Jun 20, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၂၀ ရက္

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္သည္ JICA (ရန္ကုန္႐ုံး) မွ Project Formulation Adviser ျဖစ္သူ Mr. Kyota IIZUKA အား (၂၀-၆-၂၀၁၈) ရက္ေန႔တြင္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ဥေရာပေကာ္မရွင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၏ အာရွ၊ အလယ္အာရွ၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Jun 20, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၂၀

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ဥေရာပ ေကာ္မရွင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၏ အာရွ၊ အလယ္အာရွ၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Mr. Pierre Amilhat ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွိႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသ ဌာနမွဴး Mr. Jean Louis Ville ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ယေန႔မြန္းလြဲ (၁) နာရီတြင္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား UNHCR မွ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ UNDP မွ Country Director တို႔ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Jun 13, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္ ၁၃

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး (UNHCR) မွ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္            Mr. Giuseppe de Vincentiis ႏွင့္ ကုလသမဂၢဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ (UNDP) မွ Country Director Mr. Peter Batchelor တို႔သည္ ယေန႔ မြန္းလြဲ (၂) နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။