နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးရဲနိုင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေဒသဖြံံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကြင္းဆင္းၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

by Thinmbadm1n / Jul 16, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ဇူလိုင္ ၁၄

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္  ဦးရဲနိုင္သည္ (၁၀-၇-၂၀၁၇)ရက္ ေန႔မွ (၁၃-၇-၂၀၁၇)ရက္ေန႔အထိ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ စစ္ကိုင္း၊ မုံရြာ၊ ကသာ၊ ဗန္းေမာက္၊ ပင္လည္ဘူးၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကြင္းဆင္းၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ ပါသည္။

          ေရွးဦးစြာ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕သည္ (၁၀-၇-၂၀၁၇)ရက္ ေန႔ႏွင့္ (၁၁-၇-၂၀၁၇) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဒီဂရီေကာလိပ္(စစ္ကိုင္း)သို႔ေရာက္ရွိၿပီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ေက်ာက္လမ္း(၂၀၅၀)ေပ ေဖာက္လုပ္ၿပီးစီးမႈအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္  တိုင္းေဒသ ႀကီးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႀကီးၾကပ္ေရး႐ုံး (မုံရြာ)ႏွင့္ ခရိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႀကီးၾကပ္ေရး႐ုံး(ကသာ)သို႔ေရာက္ရွိကာ ဝန္ထမ္း မ်ားႏွင့္ေတြဆုံခဲ့ၿပီး ႐ုံးဝန္းအတြင္း လိုက္လံၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္၍ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ (၁၂-၇-၂၀၁၇)ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန၊ အမ်ိဳးသမီးအိမ္တြင္းမႈသက္ေမြးလုပ္ငန္း ပညာသင္တန္း ေက်ာင္း(ကသာ) ေဆာက္လုပ္မည့္ ေျမေနရာတြင္က်င္းပသည့္ ပႏၷက္တင္အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ကသာၿမိဳ႕ေပၚရွိ အမွတ္(၂)အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္းႏွင့္ အမွတ္(၄) အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကာ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသား/ သူမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းဝတ္စုံ(ျဖဴ/စိမ္း)၊ စာေရးကိရိယာႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႀကီးၾကပ္ေရး႐ုံး (ဗန္းေမာက္)သို႔ေရာက္ရွိကာ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ သည္။ ထိုမွတဆင့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္  ျပည္ေထာင္စုရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ဝန္းသို-ဗန္းေမာက္ ေက်ာက္လမ္း (၄/၀)မိုင္ ေဖာက္လုပ္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနအား ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း(ေခ်ာင္းဆုံ)၌ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသား/ သူမ်ား ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံကာ ေက်ာင္းဝတ္စုံ(ျဖဴ/စိမ္း)ႏွင့္ စာေရးကိရိယာမ်ား ေထာက္ပံ့ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ညေနပိုင္းတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႀကီးၾကပ္ေရး႐ုံး(ပင္လည္ဘူး)သို႔ ေရာက္ရွိရာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ႐ုံးအေဆာက္အဦမ်ား တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။