နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုရန္ပုံေငြျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ လမ္းတံတားဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား က်င္းပၿပီးစီး

by Thinmbadm1n / May 11, 2017 / comments

ေတာင္ႀကီး၊ ေမလ ၁၁ ရက္

နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးခဲ့သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)၊ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ လြယ္ျပား-နမ့္ပါ-ထာေမာ့ေျမလမ္း(၃/၀)မိုင္ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားအား (၁၁-၅-၂၀၁၇) ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ အဆိုပါလမ္း၌ က်င္းျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသဦးစီးအဖြဲ႕ဥကၠဌ ဦးခြန္စံလြင္၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးေအာင္ဖုန္း၊ အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ ဒုတိယတိုင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ဝင္းေဇာ္မိုး၊  လႊတ္ေတာ္ကိုလ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္နယ္/ခရိုင္/ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ ၾကသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသဦးစီးအဖြဲ႕ဥကၠဌ ဦးခြန္စံလြင္မွ လမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး ေက်းရြာျပည္သူလူထု   ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးမွ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

          ထို႔ေနာက္ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးအဖြဲ႕ဥကၠဌ ဦးခြန္စံလြင္၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးေအာင္ဖုန္း၊ အေရွ႕ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ဒုတိယတိုင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ဝင္းေဇာ္မိုးႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ လြယ္ျပား-နမ့္ပါ-ထာေမာ့ (၃/၀)မိုင္ ေျမလမ္း ေဖာက္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းအား ဖဲႀကိဳးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီး ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးခဲ့သည့္လမ္းအား လိုက္လံၾကည့္ရွု စစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။

          နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသေန တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား၏ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လၽွက္ရွိပါသည္။ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနက ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း) ၊ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသအတြင္း ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုရန္ပုံေငြ ၊ ျပည္နယ္အစိုးရ ရန္ပုံေငြ

စုစုေပါင္း ခြင့္ျပဳေငြက်ပ္(၅၂၇၉.၆၂၈)သန္းျဖင့္ လမ္း/တံတား ၊ ေရရရွိေရး  လၽွပ္စစ္မီး ရရွိေရး ၊  သာသနာေရး စသည့္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးလၽွက္ရွိရာ ယေန႔ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ သည့္ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ လြယ္ျပား-နမ့္ပါ-ထာေမာ့  ေျမသားလမ္း (၃/၀) မိုင္ ေဖာက္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းအား ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုရန္ပုံေငြ (၆၂.၁၁၈) သန္းျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္လည္း ၎လမ္းပိုင္းကို ေက်ာက္ေခ်ာလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးရန္ႏွင့္ လိုအပ္ေသာ Box Culvert မ်ား တည္ေဆာက္ေပးရန္ ရန္ပုံေငြလ်ာထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ယခုဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ ေျမသားလမ္းၿပီးေျမာက္ခဲ့သည့္အတြက္ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ေက်းရြာအုပ္စု၊ (၂) အုပ္စု ၊ ေက်းရြာ (၃၅) ရြာ၊ အိမ္ေထာင္စု (၃၀၄၀) စုႏွင့္ လူဦးေရ (၁၂၁၆၀) ဦးတို႔၏ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ရာသီမေရြး သြားလာနိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ အထူး၀မ္းေျမာက္ ေပ်ာ္ရႊင္လၽွက္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။