နယ္စပ္ေဒသအသီးသီးမွ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ ေလ့လာေရးခရီးစတင္

by Thinmbadm1n / Jan 28, 2019 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၈

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၏ ခ်မွတ္ထားေသာမူဝါဒ၊ ရည္မွန္းခ်က္၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္အညီ နယ္စပ္ေဒသအသီးသီးမွ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားကို ႏွစ္စဥ္ဖိတ္ၾကားေခၚယူ၍ ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္မ်ားစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ရာ ဇန္နဝါရီလ (၂၈) ရက္ေန႔မွ (၃၁) ရက္ေန႔အထိ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္သို႔ ဆ႒မအႀကိမ္ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ ေရာက္ရွိလာၾကသည့္ နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ လဟယ္၊ နန္းယြန္းေဒသမွ လူငယ္ေမာင္မယ္ (၃၀) ဦး၊ မြန္ျပည္နယ္ သထုံ၊ ေခ်ာင္းဆုံေဒသမွ လူငယ္ေမာင္မယ္ (၃၀) ဦး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုးေကာင္း၊ မိုးညႇင္းေဒသမွ လူငယ္ေမာင္မယ္ (၃၀) ဦး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) လားရွိုး၊ ကြတ္ခိုင္၊ သီေပါေဒသမွ လူငယ္ေမာင္မယ္ (၃၀) ဦး၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး တနသၤာရီ၊ ထားဝယ္ေဒသမွ လူငယ္ေမာင္မယ္ (၃၀) ဦး၊ စုစုေပါင္း လူငယ္ေမာင္မယ္ (၁၅၀) ဦး တို႔သည္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါလ်က္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သတၱသတၱာဟ မဟာေဗာဓိေစတီေတာ္ (ဗုဒၶဂါယာ) သို႔ သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳခဲ့ၾကရာ ေဂါပကအဖြဲ႕က လိုက္လံရွင္းလင္းျပသၿပီး ေလ့လာေရး အဖြဲ႕မ်ားမွ အလွဴေငြမ်ား ထည့္ဝင္လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

          ထိုမွတစ္ဆင့္ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဌာန၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးသုေတသနဦးစီးဌာန၊ ေရဆင္းသို႔ သြားေရာက္၍ ေလ့လာၾကည့္ရွုခဲ့ရာ စိုက္ပ်ိဳးေရး သုေတသနဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရး သုေတသနဦးစီးဌာန ေပၚထြန္းလာပုံအား Video Projector ျဖင့္ ရွင္းလင္း ျပသခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မွ ေက်းဇူးတင္စကား ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး တာဝန္ရွိသူမ်ားက အဆင့္ျမင့္နည္းပညာျဖင့္ ေျမလႊာမဲ့ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးျဖစ္ထြန္းေနမႈမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး သုေတသနမ်ိဳးေစ့မ်ားအေၾကာင္း လိုက္လံရွင္းလင္းျပသခဲ့ၿပီး ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားက သိရွိလိုသည္ မ်ားေမးျမန္းခဲ့ၾကသည္။

          ထို႔ေနာက္ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ တိရိစၧာန္ဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ဆာဖာရီဥယ်ာဥ္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။

          အဆိုပါ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ဇန္နဝါရီလ (၂၇) ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္း၌ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၾကရာ ရြာေတာ္တည္ခိုေရးႏွင့္ စစ္ေၾကာေရးစခန္းတြင္ စနစ္တက် ေနရာခ်ထားေပးၿပီး ယင္းေန႔ ညေနပိုင္း၌ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက သြားေရာက္ ေတြ႕ဆုံ ႏႈတ္ဆက္၍ အိပ္ေဆာင္မ်ား၊ ထမင္းစားေဆာင္မ်ားကို လိုက္လံၾကည့္ရွု စစ္ေဆးကာ လိုအပ္သည္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသအသီးသီးမွ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားအား ဖိတ္ေခၚ၍ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရသည့္ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ တစ္အူ ထုံ႔ဆင္း ညီရင္းအစ္ကို၊ ေမာင္ရင္းႏွမမ်ားပမာ ေကာင္းမြန္မွန္ကန္ေသာ ခံယူခ်က္ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး စိတ္ဓာတ္မ်ား ရွင္သန္ခိုင္မာလာေစရန္၊ နိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ ေလ့လာေတြ႕ရွိၿပီး ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မွ ရရွိသည့္ အေတြ႕ၾကဳံ ေကာင္းမ်ားကို မိမိတို႔နယ္စပ္ေဒသမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ ထိေရာက္စြာ ျပည္လည္အသုံးခ်နိုင္ရန္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။