နယ္စပ္ေဒသအသီးသီးမွ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ တတိယေန႔အျဖစ္ ေနျပည္ေတာ္အတြင္း ဆက္လက္ေလ့လာ

by Thinmbadm1n / Jan 30, 2019 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၀

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ နယ္စပ္ေဒသအသီးသီးမွ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားသည္ ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ တတိယေန႔အျဖစ္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီး ဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားလိုက္ပါလ်က္ ျမန္မာ့အသံႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကား (MRTV) သို႔ သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈေလ့လာၾကရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက သတင္းရိုက္ကူးတည္းျဖတ္ ထုတ္လႊင့္ပုံအဆင့္ဆင့္ကို လည္းေကာင္း၊ တိုင္းရင္းသား႐ုပ္သံလိုင္း (NRC) ထုတ္လႊင့္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ေရဒီယိုထုတ္လႊင့္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း လိုက္လံရွင္းလင္းျပသၿပီးေနာက္ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ ရိုးရာအကမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ရိုက္ကူးခဲ့ၾကသည္။

          ဆက္လက္၍ လူငယ္ေမာင္မယ္ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕မ်ားသည္ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈ ေလ့လာၾကရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လိုက္လံရွင္းလင္းျပသခဲ့ၿပီး ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားက သိရွိလိုသည္မ်ား ေမးျမန္းခဲ့ၾကသည္။

          ထို႔ေနာက္ လူငယ္ေမာင္မယ္ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕မ်ားသည္ ေရႊတိဂုံပုံတူ ဥပၸါတသႏၲိေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးသို႔ သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳခဲ့ၾကၿပီး အလွဴေငြမ်ားေပးအပ္ လွဴဒါန္းခဲ့ၾကသည္။

          ညေနပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ေရပန္းဥယ်ာဥ္သို႔ ဆက္လက္ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ၿပီး ၾကည့္ရႈေလ့လာ အပန္းေျဖေစခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။