ဝန်ကြီးဌာနသတင်းများ

ဓာတ်ပုံများ

နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန

အိမ်ရာဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း

(၃၁-၅-၂၀၁၇) ရက်နေ့အထိ နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး ရန်ပုံငွေဖြင့် အိမ်ရာဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှု အခြေအနေ