ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာပုံစံများ

ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူငယ်များ စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးရေးဒီဂရီကောလိပ်(စစ်ကိုင်း/ရန်ကုန်) ကျောင်းသား ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းနှင့် ကတိ၀န်ခံချက်

ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူငယ်များစွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးရေးဒီဂရီကောလိပ်(စစ်ကိုင်း/ရန်ကုန်) ကျောင်းသားမှတ်ပုံတင်ခွင့်လျှောက်လွှာ


ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးရေးတက္ကသိုလ်ဆင်း ဆရာ/ဆရာမများ မဟာပညာရေးဘွဲ့သင်တန်းတက်ရောက်ခွင့်လျှောက်လွှာပုံစံ


ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးရေးတက္ကသိုလ် ပညာရေးဘွဲ့(B.Ed.) (၅)နှစ် သင်တန်းတက်ရောက်ခွင့်လျှောက်လွှာပုံစံ

ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖွံ့ဖြိုးရေးတက္ကသိုလ်မူလတန်းဆရာအတတ်သင်(၃)နှစ်သင်တန်း တက်ရောက်ခွင့်လျှောက်လွှာပုံစံ

There is currently no content classified with this term.