ဒီဂရီကောလိပ်(ရန်ကုန်၊စစ်ကိုင်း)

ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူငယ်များ စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးရေးဒီဂရီကောလိပ်၏ သမိုင်းအကျဉ်း

     ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူငယ်များစွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးရေးဒီဂရီကောလိပ်၊ ရန်ကုန်/စစ်ကိုင်းအား နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲ၏ လမ်းညွန်မှုအရ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ နယ်စပ် ဒေသရှိ တိုင်းရင်းသားလူငယ်များ အား အဆင့်မြင့်ပညာရပ်များ ဆက်လက်သင်ယူနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်(၆)ချက်ဖြင့် (၂ဝဝဝ-၂ဝဝ၁) ပညာသင်နှစ်မှ စတင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။

ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူငယ်များစွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးရေးဒီဂရီကောလိပ်(ရန်ကုန်) တည်နေရာ၊အကျယ်အ၀န်း

     ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူငယ်များ စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးရေးဒီဂရီကောလိပ်၊ ရန်ကုန်သည် ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်၊ (၆၁)ရပ်ကွက်၊ မြေကွက်အမှတ် (၃၃၈၃) စစ်တောင်း လမ်း၌တည်ရှိသည်။ ၃၁.၅၁၆ ဧက ကျယ်၀န်းပါသည်။

ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူငယ်များ စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးရေးဒီဂရီကောလိပ် ရည်ရွယ်ချက်များ

(က)    တိုင်းရင်းသားလူငယ်များသည် ပညာရှာမှီးရင်း တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း ပိုမိုစည်းလုံးချစ်ခင်လျက် ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓါတ် ခိုင်မြဲသည့် လူငယ်များ ဖြစ်လာ စေရန်၊
( ခ)    ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသား လူငယ်များသည် ပြည်ထောင်စုမပြိုကွဲရေး၊ တိုင်းရင်းသားစည်လုံးညီညွတ်မှုမပြိုကွဲရေး၊ အချုပ်အခြာ အာဏာတည်တံ့ ခိုင်မြဲရေး တည်းဟူသော ဒို့တာ၀န်အရေး သုံးပါးကို သက်၀င်ယုံကြည်၍ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သော လူငယ်များ ဖြစ်လာ စေရန်၊

ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူငယ်များစွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးရေးဒီဂရီကောလိပ်များကျောင်းသားရွေးချယ်ရာတွင် သတ်မှတ်စံနှုန်းများ

၁။      နယ်စပ်ဒေသတွင် နေထိုင်သော ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသား စစ်စစ်ဖြစ်ပြီး ရိုးရာဘာသာ စကားတတ်ကျွမ်းရမည်။
၂။      လျောက်ထားသူသည် ပညာသင်နှစ်၏ အောက်တိုဘာလ(၃၀)ရက်နေ့တွင် အသက်(၁၆)နှစ်ပြည့်ပြီး အသက်(၂၀)နှစ်ထက် မကျော်လွန် စေရ။

၃။      အိမ်ထောင်မရှိသူ (လူပျို) ဖြစ်ရမည်။
၄။      နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ် ရရှိသူဖြစ်ရမည်။

ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူငယ်များစွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးရေးဒီဂရီကောလိပ်များမှ ကျောင်းဆင်းပြီးစီးမှု အခြေအနေ

     ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူငယ်များ စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဒီဂရီကောလိပ်များမှ ကျောင်းဆင်း ပြီးစီးမှု အခြေအနေမှာ  ၂၀၀၀-၂၀၀၁ ပညာသင်နှစ်မှ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်ထိ ဝိဇ္ဇာဘွဲ့(၇၆၂)ဦး၊ သိပ္ပံဘွဲ့(၁၇၁၃)ဦးနှင့် အေဂျီတီအိုင်ဒီပလိုမာ (၁၁၂၁) ဦး၊ B.Tech (၂၇၄) ဦး၊ စုစုပေါင်း(၃၈၇၀)ဦး ရရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။ ဝိဇ္ဇာ/သိပ္ပံ ဘွဲ့ရ ရှိပြီး အရည်အချင်းပြည့်မီသူများအား မဟာအရည်အချင်းစစ် သင်တန်း၊ မဟာသင်တန်း၊ M.E.၊ ပါရဂူဘွဲ့ကြို သင်တန်းများသို့ လည်းကောင်း၊ အေဂျီတီအိုင်ဒီပလိုမာရရှိပြီး အရည်အချင်း ပြည့်မီသူများ အား B.Tech, B.E, M.E သင

Pages