အိမ်တွင်းမှုသင်တန်းကျောင်း

တည်နေရာ

အမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်း ပညာသင်တန်းကျောင်းများ၏ ရည်ရွယ်ချက်

(က)  နယ်စပ်ဒေသတိုင်းရင်းသူကလေးများကို အိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်းပညာရပ်များ သင်ကြားပေးရန်နှင့် သင်ကြားတတ်မြောက်သည့်  အသက်မွေး ၀မ်းကျောင်း ပညာရပ်များဖြင့် ကိုယ်ပိုင်စီးပွား ရေးလုပ်ငန်း ထူထောင်နိုင်သည်အထိ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရန်၊

( ခ)  ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်းဖြင့် စား၊ ၀တ်၊ နေရေး ဘက်စုံတိုးတက်ပြီး လူနေမှုအဆင့်အတန်း မြင့်မားလာစေရန်၊

( ဂ)  အမျိုးဂုဏ်၊ဇာတိဂုဏ်ကိုစောင့်ထိန်းပြီးအကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သည့်အမျိုးသမီးလေးများဖြစ်လာစေရန်၊

အမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်း ပညာသင်တန်းကျောင်းများ၏ သင်တန်းအမျိုးအစား

     အသက် ၁၆ နှစ်နှင့် ၃၀ နှစ်ကြား ကျန်းမာရေးကောင်းသူ စာရေး၊ စာဖတ်တတ်သော နယ်စပ်ဒေသမှ အမျိုးသမီးများအား သင်တန်း တက်ရောက်ခွင့်ပြုပါသည်။ သင်တန်းများအား တစ်နှစ်လျှင် (၃) ကြိမ် ဖွင့်လှစ်ပြီး သင်တန်း(၁)ကြိမ်လျှင် ရက်သတ္တပတ်ကြာ ဖွင့်လှစ်ပေး ပါသည်။ အမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမှု သက်မွေးလုပ်ငန်း ပညာ သင်တန်းကျောင်းများမှ သင်ကြားလေ့ကျင့် ပေးလျက်ရှိသော သင်တန်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

(က)     စက်ချုပ်သင်တန်း

ထောက်ပံ့ပေးမှု

-    သင်တန်းသုံးပစ္စည်းများ  

-    ဆန်(၂)ဗူးနှုန်း (တစ်ဦးတစ်ရက် အဆောင်နေသင်တန်းသူ)


-    ရိက္ခာငွေ(၅၀၀ ကျပ်နှုန်း တစ်ဦးတစ်ရက် အဆောင်နေသင်တန်းသူများ)

-    သင်တန်းတက်ခရီစရိတ်(သွား/ပြန်)